Tokeny autoryzacyjne BDO (Baza Danych Odpadów)W pierwszym kroku otwieramy przeglądarkę internetową oraz logujemy się do BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. (Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność adresu, aby zapobiec wykradzeniu Państwa danych przez niepowołane osoby).

Wybieramy podmiot z listy zarejestrowanych podmiotów

Na górze okna, koło wybranego podmiotu, jest przycisk o nazwie "Opcje". Po kliknięciu w niego, otworzy się lista opcji z której wybieramy "API".

Otworzy się nowa podstrona, na której można dodawać nowe aplikacje do swojego konta BDO. Kliknijmy przycisk "Nowa Aplikacja".

W oknie, które się otworzy, wpiszmy "mbdo.pl" jako nazwę aplikacji oraz "https://" jako "Callback URL", po czym klikamy w przycisk "Dodaj klucz API".

Po poprawnie wykonanej operacji, na liscie aplikacji zostanie dodana nowa pozycja. Jeśli nie mają Państwo podłączonych integracji z innymi systemami, nowo wprowadzona aplikacja będzie widniała jako pierwsza.

W kolumnach "Client ID" oraz "Client Secret" znajdują się dane, które trzeba będzie wprowadzić w ustawieniach aplikacji MobileBDO, aby sparować ją z Państwa kontem BDO. Prosimy nie udostępniać tych danych przypadkowym osobom.

Powrót